W oczach instytucji finansowych jedynie osoby posiadające pozytywną historię kredytową są wiarygodnym klientem. Oznacza to, że będą mogły szybciej ubiegać się o otrzymanie kredytu na korzystniejszych warunkach . Nieterminowe spłaty zaciągniętych zobowiązań powodują, że kredyt zaproponowany przez banki i/lub SKOKi jest droższy lub w ogóle nie zostanie przyznany. Kiedy opóźnienia w regulowaniu płatności przez Klienta przekraczają 30 dni jego historia kredytowa nie wygląda najlepiej.

Usuwanie negatywnej historii kredytowej

potocznie określane jako „czyszczenie BIK” jest skomplikowanym procesem, na który składa się szereg rozmaitych działań. Cała procedura rozpoczyna się od przeprowadzenia indywidualnej analizy historii kredytowej danego kredytobiorcy. Biuro Pozytywnej Historii Kredytowej świadczy usługi z zakresu usuwania takiej negatywnej historii. Wszystkie czynności związane z czyszczeniem BIKu wykonywane są przez wykwalifikowanych Specjalistów z zakresu prawa. Kolejność podejmowanych przez nas działań jest różna w zależności od konkretnej sprawy. Naszą główną zasadą jest działanie polubowne i załatwienie spraw w drodze negocjacji. W przypadku, gdy nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, kierujemy ją na drogę postępowania sądowego.
Wieloletnie doświadczenie w skutecznym czyszczeniu raportów BIK, powoduje, że wielu naszych klientów otrzymuje najlepszą rekomendację jaką może pochwalić się przed bankami, ubiegając się o kredyt.

Z nami możesz zyskać!

Zwiększając swoją wiarygodność, zmniejszasz ryzyko dla banku, więc zyskujesz:

 • tańszy kredyt,
 • uproszczone procedury,
 • bank może polepszyć Ci warunki kredytowania – np. wydłużyć
  okres kredytowania, czy zwiększyć kwotę kredytu,
 • bank może polepszyć Ci warunki finansowe – np. poprzez
  obniżenie opłat i prowizji,
 • dostajesz wyższą kwotę,
 • otrzymujesz dłuższy okres kredytowania.

Bądź wśród zadowolonych klientów i zyskaj najskuteczniejszy
argument dla banku – pozytywną historię kredytową!

Biuro informacji kredytowej

bik1

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją do której obowiązków należy  gromadzenie, przetwarzanie oraz  udostępnianie danych gospodarczych. Informacje te dotyczącą  spłacanych zobowiązań zaciąganych przez klientów banków oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych.

Nadrzędną rolą biura informacji kredytowej jest dostarczanie bankom, SKOK-om, konsumentom i przedsiębiorcom informacji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym w Polsce.

Z danych BIK-u korzystają głównie banki oraz Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Biuro informacji kredytowej udziela informacji na temat historii kredytowej konkretnego klienta. W szczególności informacje te dotyczą terminowości oraz rzetelności klienta w spłatach poszczególnych rat.

Informacje dostarczane prze BIK pomagają zmniejszyć skalę nadmiernego zadłużania się klientów i zapobiegają sytuacjom, w których wielkość miesięcznych zobowiązań konsumenta przewyższałaby jego miesięczne dochody.

Biuro informacji kredytowej działa w myśl hasła: Jesteśmy po to, by konsumenci mogli pokazać, że są godni zaufania, a banki i SKOK-i mogły sprawdzić komu mogą zaufać.
Czytaj więcej o BIK...

Czyszczenie bik

Przyjęta w języku potocznym nazwa „czyszczenie BIKu” jest usługą polegającą na wykonywaniu szeregu czynności prawnych jak i faktycznych mających na celu usunięciu negatywnych wpisów w BIKu.

Biuro Pozytywnej Historii Kredytowej oferuje:

Czyszczenie Rejestru BIK
100%
Czyszczenie Rejestru BIG
95%
Czyszczenie Rejestru BR (MIG BR)
87%
Czyszczenie Rejestru KRD (Krajowy Rejestr Długów)
93%

Naszą główną zasadą jest działanie polubowne i załatwianie spraw w drodze negocjacji.

Nasi pracownicy kontaktują się z bankami:

 • korespondencyjnie,
 • telefonicznie,
 • osobiście.

W przypadku, gdy nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, kierujemy sprawę do właściwych instytucji. Reprezentujemy, działamy w imieniu klienta m.in. przed:

 • Arbitrem Bankowym,
 • Generalny Inspektorem Ochrony Danych Osobowych,
 • Komisją Nadzoru Finansowego,
 • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Hey! I am first heading line feel free to change me

Skontaktuj się z nami telefonicznie 533-373-352 lub online

Zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin.

Raport bik

Raport BIK zawiera szczegółowe informacje na temat spłacanych przez klienta rat kredytów zaciągniętych w bankach oraz SKOK-ach. Raport skonstruowany jest w myśl zasady „od ogółu do szczegółu”. Oznacza to, że najbardziej wartościowe wiadomości znajdują się na początku dokumentu, w podsumowaniach dotyczących relacji klienta z instytucjami bankowymi.

Raport BIK składa się z kilku elementów, przy czym najistotniejszy to podsumowanie rachunków kredytowych i zapytań kredytowych. Informacje te znajdują się pod nagłówkiem dane sumaryczne ogólne.  W tabeli przedstawione są wszystkie banki które sprawdzały klienta w bazach BIK bądź udzieliły klientowi kredytu. Poszczególne zapytania zostały podzielone na:

 • Kredytowe – występują w momencie gdy dany bank lub SKOK chce uzyskać informacje o historii kredytowej klienta. Zapytanie kredytowe występuje w momencie w którym klient składa wniosek o kredyt lub w momencie w którym jest poręczycielem kredytu.
 • Monitorujące – używane są przez daną instytucję finansową w celu śledzenia historii kredytowej swojego klienta
 • Zarządzania klientem – zapytania te służą tylko bankom. Pozwalają wstępnie ocenić czy klientowi banku można zaproponować inne dodatkowe rozwiązanie kredytowe poza tym które już posiada.

Zestawienie rachunków kredytowych zawiera podsumowanie wszystkich (zamkniętych – spłaconych całkowicie, oddanych do windykacji, egzekucji lub otwartych) zobowiązań kredytowych klienta. Zestawienie rachunków zostało podzielone na następujące kategorie: ratalne (wchodzą tutaj m.in. kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, pożyczki gotówkowe itd.), limity (karty kredytowe, limit w rachunku, kredyty odnawialne w rachunku itd.) oraz pozostałe.

Dalsza część raportu zawiera szczegółowe omówienie zapytań. Sekcja ta pozwala klientowi dowiedzieć się kto i kiedy  chciał uzyskać dane na temat jego historii kredytowej.

Ważnym elementem w raporcie BIK jest podsumowanie zobowiązań przeterminowanych. Każdy zapis w tym miejscu oznacza dla klienta potencjalny problem w uzyskaniu kredytu.

Dane sumaryczne szczegółowe zawierają informacje na temat zamkniętych oraz otwartych rachunków klienta, przy czym podzielone one są jakościowe ze względu na ich terminową obsługę. Najlepiej oceniany jest klient bez jakichkolwiek opóźnień w regulowaniu zobowiązań – status zaległość od 0 do 30 dni. Opóźnienia które przekraczają 30 dni  powodują, że kredyt zaproponowany przez bank będzie droższy lub bank w ogóle nie będzie zainteresowany jego udzieleniem.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Jak rozpocząć współpracę?

1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc pod nr 533-373-352

2. REJESTRACJA NA STRONIE BIKu

Wejdź na stronę http://www.bik.pl/rejestracja i postępuj zgodnie z instrukcją. Podczas rejestracji istotne jest, aby posługiwać się prawdziwymi danymi (w innym przypadku nie będzie możliwe pobranie raportu).

3. AKTYWUJ PAKIET MINIMALNY

List POLECONY z potwierdzeniem odbioru lub zdjęcie/skan DOWODU OSOBISTEGO.

4. POBIERZ SWÓJ RAPORT BIK

W Panelu Użytkownika należy pobrać Informację Ustawową. Raz na 6 miesięcy pobranie takiej informacji jest bezpłatne. Pobierany plik zapisuje się w formacie .pdf. Zawsze możesz wrócić do swojego raportu, który po zalogowaniu zawsze będzie widoczny po wejściu w Panel Użytkownika / Informacja Ustawowa.

Biuro Pozytywnej Historii Kredytowej • ul. Kawalerzystów 31/2, 53-004 Wrocław • tel.: 533-373-352 • kontakt@bik-czyszczenie.pl

Informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym mają na celu przedstawienie ogólnych informacji działalności Biura Pozytywnej Historii Kredytowej i nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – kodeks cywilny. Biuro Pozytywnej Historii Kredytowej nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu. Wszystkie prawa do znaków towarowych, informacji i układu graficznego są wyłączną własnością Biura Pozytywnej Historii Kredytowej, a wykorzystywanie i kopiowanie ich jest zabronione.